آموزشی ،علمی ، سرگرمی
مطالب آموزنده  
قالب وبلاگ

 طرح درس روزانه ی هنر                            

 موضوع : نقاشی  با اشکال هندسی                                      

 پایه ی : چهارم                                                             

هدف  کلی  : آشنایی با رشته های  هنری ( نقاشی )

 اهداف جزیی :

 1- آشنایی با طبیعت وزیبایی های آن

2- آشنایی با هنر نقاشی با اشکال هندسی

3- آشنایی با ابزار ووسایل مورد نیازدر نقاشی

4- آشنایی با رنگها وتر کیب رنگها

5- تقویت هماهنگی  درس هنر با ریاضی

6- تقویت هماهنگی بین دست وچشم وحاقظه

7- تقویت نیروی تفکر وتخیل وخلاقیت

8- تقویت علاقه ی مثبت به خلق آثار هنری

9- تقویت به کار گیری آموخته های  درس ریاضی در نقاشی

10- تقویت قدرت بیان  واظهار نظر در مورد  اثر خلق شده

11- تقویت دقت وکنجکاوی به محیط اطراف

 اهداف رفتاری :

 فراگیر پس از پایان درس باید قادر باشد که :

 1- چند نمونه  از نعمت های زیبای پیرامون خود را نام ببرد . ( شناختی )

2- ابزار مورد نیاز در نقاشی را نام ببرد . ( شناختی )

 3- با تر کیب رنگها رنگ جدیدی را بسازد . ( مهارتی )

4- با الها م از طبیعت وخلاقیت  ، تصورات ذهنی خود را روی کاغذ بیاورد . (مهارتی )

 5-  بین دست ها ، چشم وحافظه هماهنگی برقرار کند . (مهارتی )

6- در باره ی اثر خود توضیح بدهد . ( شناختی )

7- نسبت به نقا شی با اشکا ل هندسی علاقه نشان دهد . ( نگرشی )               

8 - درمورد  آ ثاردیگران قضا وت  کند . ( نگرشی )

9 – نسبت به یادگیری درس ریاضی علاقه نشان دهد.(نگرشی )

10- آ موخته های قبلی خودرادردرس هنربه  کار بگیرد.( مهارتی)

فضاومدل کلاس :

دانش آموزان درگروه ها ی دونفره قرار می گیرند .

وسایل موردنیاز :

برگه ی 4A  ، تخته ی شاستی ، گواش ، قلم مو ، آ ب ، دستمال کاغذی ، کاور ، پالت ، مداد ،خط کش ، 

اشکا ل هندسی مقواِیی .

ایجاد انگیزه :

      معلم به تعداد فراگیران کلاس با مقوای رنگی ا شکا ل هندسی متفاوتی رادرست کرده وروی  میزگذاشته ،هر یک از فراگیران یک شکل برداشته وبعد از فراگیرانی که شکل های هم رنگ دارند می خواهد که در یک  نیمکت بنشینند و گروه خود را با نام رنگ شکل خود تشکیل دهند ، به طور مثال گروه سبز ، گروه زرد ، گروه قرمزو....

ارزشیابی ورو دی :

1-رسم کدام  یک از اشکا ل هندسی را  دردرس ریاضی یاد گرفته اید ؟

2- رنگ های اصلی وفرعی کدامند ؟     

3- برای درست کردن رنگ قهوهای کدام رنگ ها را با هم ترکیب می کنند ؟

 اصول مورد توجه در هنگام کار :

1- نقاشی را بادقت وزیبا  بکشند.

2- هنگام رنگ آمیزی نظافت را رعایت کنند .

3- درکشیدن نقاشی فقط از اشکال هندسی استفاده کنند .

ارائه ی درس :

       معلم پس از ایجاد انگیزه وارزش یابی ورودی وبیان اصول وتذکرات لازم به فراگیران از آنها می خواهد  که در گروه خود  با هم مشورت کنند و با هم فکری وهمکاری والهام از طبیعت وتصورات ذهنی وبا خلاقیت وابتکار وتلفیق در ریاضی با نقاشی یک اثر زیبا بیافرینند وبعد اثر خودرا با گواش رنگ آمیزی وتزیین نمایند در زنگ آمیزی می توانند با ترکیب درست رنگها ، رنگ های جدیدی را بسازند واستفاده کنند . معلم نیز در بین فراگیران حضور می یابد وگروه ها را راهنمایی وهدایت می کند .

        پس از پایان کار معلم از یکی از افراد هر گروه می خواهد که اثری را که خلق کرده اند  روی تابلوی کلاس  چسبانده ودر مورد  آن  توضیح دهند وسایر دانش آموزان درمورد آنها قضاوت کنند ونظرات خود رابیان کنند .

تکلیف خلاقیتی :

1- فراگیران به کمک اشکال هندسی ومقوا یک اثر زیبا ساخته وبه کلاس ارائه دهند .

2- برای نقاشی خود یک قصه ساخته ودر جلسه  ی بعد آن را برای دوستان خود تعریف نمایند .

 

[ سه شنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ ۱۳:۲۰ بعد از ظهر ] [ فریده سلطانی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

خداوندا ! هر قدم من با دست های تو حرکت می کنند،پس اگر من این جا هستم ،این خواست تو بود !
سلام من فریده سلطانی آموزگار پایه ی چهارم دبستان شاهد فضیلت شهرستان قزوین ،دارای مدرک لیسانس آموزش ابتدایی با 20 سال سابقه ی تدریس و مدیر این وبلاگ هستم، اگر خداوند متعال یاریم کند می خواهم با نوشتن وجمع آوری کردن مطالبی آموزشی ، علمی و... در خدمت دانش آموزان و همکاران ودوستانم باشم واز انتقادات وپیشنهادات وتوصیه های شما عزیزان بسیار خوشحال می شوم.
با نظرات خوبتان مرا در این کار یاری کنید .
پيوندهای روزانه